รถไถนั่งขับ. VOB โทร 081-4988344

ผลิตโดยคนไทยราคาถูก ทดแทนรถนั่งขับนำเข้าเหมาะสำหรับชาวไร่, ชาวนาและใช้ทำรุ่นในไร่อ้อยได้เป็นอย่างดี


Made by Artmaxi