ประถมฯ กาหลงสี คนบ่ดีหลงอำนาจ 1

ลําเรื่องต่อกลอนประถมบันเทิงศิลป์ กาหลงสี คนบ่ดีหลงอำนาจ
ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=jEAmSgIpwVw

https://www.facebook.com/simon.homkham


Made by Artmaxi