Sign in
This functionality is under construction

คอร์สปฏิบัติธรรมยุวพุทธ อ. ประเสริฐ17

น่าสนใจมากๆๆๆ คะ ลีลาการพูด การสอน มีแง่คิดหลายสิ่งหลายอย่าง
โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

จากคอร์สมรรคานุคา ที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ ศูนย์ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕

โดยเทปนี้บรรยาย ณ วันที่ 21 มกราคม ๒๕๕๕ (ช่วงเช้า)

จากแผ่นซีดี ธรรมทาน ของชมรมกัลยาณธรรม «มรรคานุคา ผู้เดินตามมรรค»

ดาวโหลด mp3 คอร์สปฏิบัติธรรมนี้ทั้งหมดได้ที่นี่นะคะ
เว็บไซต์ของสวนยินดีธรรม
http://www.suanyindee.net/index.php?option=media&task=view&id=2


—-


หากมีปัญหาในการรับชมวีดีโอ
รบกวนแจ้งข้าพเจ้าด้วยนะคะ ที่
ebusinessireader(แอ๊ด)จีเมล.com
เปลี่ยน (แอ๊ด)จีเมล.com เป็น @gmail.com

จะได้ปรับปรุง เพื่อให้ท่านอื่นๆสามารถฟังได้ต่อไปนะคะ

ขอบพระคุณคะ
.


Обращение к пользователям
Made by Artmaxi