ล้างทำสาวแบตเตอรี่1

วันที่ 9-14 มกราคม 2555ท่านเสียงศีล ชาตวโร ได้มีเมตตาให้ ทีมงานอาสาสมัครโซลาร์เซลล์ เดินทางไปร่วมงานบุญ โพชฌังคาริยะ ของพ่อท่านที่ราชธานีอโศก ร่วมจัดกิจกรรมสอนโซลาร์เซลล์ ให้แก่เด็ก สัมมาสิกขา และพ่อ แม่ ปุ๋ ย่า ตายาย ที่มาร่วมงาน คลิบนี้จะเป็นการล้างทำสาวแบตเตอรี่


Made by Artmaxi