เรียนลายมือบทที่ 2 มือ 7 ประเภท

เรียนลายมือบทที่ 2 มือ 7ประเภทของมนุษย์
มือ 7 ประเภทของคนเราสามารถสื่อสารถึงจริตและนิสัยที่เป็นตัวตนอย่างแท้จริง เป็นพื้นฐานในการพยากรณ์หรือแนะนำอาชีพการงานให้กับเจ้าของมือได้ ลักษณะมือสามารถรถบอกความรู้สึกนึกคิด ความชอบหรือไม่ชอบเปรียบได้กับต้นไม้ที่ชอบแสงมากแสงน้อย หากท่านเข้าใจพื้นฐานนิ้วมือในบทที่ 1 แล้วก็จะสามารถแยกประเภทของมือ 7ประเภทได้อย่างแม่นยำ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=183

หนังสือเรียนลายมือจากมือจริงพร้อมDVD ราคา 999 บาท (จัดส่งภายในประเทศฟรี)
อ.ธนพงศ์ หลักนครพล
www.handhoro.com
email:handhoro99@gmail.com
081 920 9349; 089 533 9903
LINE ID:handhoro99


Made by Artmaxi