วิธีถักหมวก1 (โครเชต์). avi

วิธีขึ้นต้นนะคะ
1. โซ่ 4 ลห. (เลื่อนห่วง) เป็นวงกลม
2. โซ่ 3 พ1ค. (พัน 1 ครั้ง) 20 หลัก ลงในวงกลม ลห. จบแถวค่ะ

ทำเสร็จ ก็จะได้เหมือนที่เห็นในภาพค่ะ

รูปสำเร็จ อยู่ที่ หมวก 12 ค่ะ

วิธีขึ้นต้นค่ะ ขึ้นตามแบบของคุณกุ้งได้เลยค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=tmShk39F2N0


Made by Artmaxi