Sign in
This functionality is under construction

ปลูกผักกินเอง

สร้างชุมชนการเรียนรู้ สุขวาระ «อาหาร» ผักรอบๆ โรงเรียนนอกกะลา ทำให้เราได้เรียนรู้มีประโยชน์ ปลอดภัย ให้คุณค่า มีสรรพคุณทางยา ปรับสมดุลย์ร่างกาย
ทำกินเอง ปลูกเอง ค่อยๆ ทำไป ไม่ต้องรีบเร่ง :วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่ รร.นอกกะลา
Homchan Suwannetr 9.9.2014, 04:32
ขอบคุณมากๆค่ะ เพิ่งรู้ว่าทานได้ โรงเรียนนี้เด็กไม่จนแน่ เขารำ่รวยความรู้ รู้จริงเรื่องของชีวิต ชื่นชมจริงๆค่ะ ติดตามเสมอมาสุดยอดค่ะ เด็กก็สดใสไม่กดดัน ร่าเริง แต่สอนแบบนี้ ท่านก็เหน็จเหนื่อย แต่เด็กโตมาเขาจะจำครูเขาจนวันเป็นผู้ใหญ่ เขาจะย้อนคิดถึงความสุขแท้จริงค่ะ ขอบคุณแทนเด็กๆที่จะเป็นคนเก่งใช้ชีวิตเป็นไม่อับจน แก้ปัญหาให้ตัวเองได้ เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นปัญหาของสังคมต่อไป..
สวน กระแส 17.1.2014, 22:23
อยากปลูกบ้างจับครับ
puangpetch saenkung 28.8.2012, 15:25
ความรู้นอกห้องเรียน..ประโยชน์ของผักนานาชนิดที่บางทีเราไม่เคยรู้ ..


Обращение к пользователям
Made by Artmaxi