ปลูกผักกินเอง

สร้างชุมชนการเรียนรู้ สุขวาระ «อาหาร» ผักรอบๆ โรงเรียนนอกกะลา ทำให้เราได้เรียนรู้มีประโยชน์ ปลอดภัย ให้คุณค่า มีสรรพคุณทางยา ปรับสมดุลย์ร่างกาย
ทำกินเอง ปลูกเอง ค่อยๆ ทำไป ไม่ต้องรีบเร่ง :วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่ รร.นอกกะลา


Made by Artmaxi