อำนาจแห่งความคิดถึง — แม่ฟ้า

สวนสน มนต์สวรรค์ — รอรักที่สถานี : http://www.youtube.com/watch?v=r7k9bt9AKZ0
สาลี่ ขนิษฐา — สาวปากน้ำโพ : http://www.youtube.com/watch?v=wi-tuSZfADw
ศิรินทรา นิยากร — รู้ว่าเขาหลอก : http://www.youtube.com/watch?v=52MVG6L78oo
ยุพิน แพรทอง — คอยพี่ที่บ้านแพน : http://www.youtube.com/watch?v=o1h6aHGTsUQ
ผ่องศรี วรนุช — น้องเป็นคนรักที่เท่าไหร่ : http://www.youtube.com/watch?v=x8rk8Cq1x_Q
เรียม ดาราน้อย — ที่รักเรารักกันไม่ได้ : http://www.youtube.com/watch?v=Pf0k8e2Rcr4
อรอุมา สิงห์ศิริ — สาวอิสานรอรัก : http://www.youtube.com/watch?v=B00Y-n4FsZ8
เพลินพิศ พูลชนะ — เหมือนข้าวคอยเคียว : http://www.youtube.com/watch?v=wopAMAiwRAg
ศิริจันทร์ อิศรางกูล — สาวชาวสวน : http://www.youtube.com/watch?v=md-v0CgdH7k
แวว มยุรา — แอบรักแอบคิดถึง : http://www.youtube.com/watch?v=-ObCaWKjS1Y
นิตยา เปิดปัญญา — รักพี่ที่ใจ : http://www.youtube.com/watch?v=qK_sPDN9fNU
อิ๋ว พิมพ์โพยม — น้องคิดถึงพี่ : http://www.youtube.com/watch?v=_Orquh55NoA


Made by Artmaxi