สภาท่าพระอาทิตย์ ล้างพิษตับบำบัดโรคด้วยวิธีธรรมชาติแบบองค์รวม

คุณบานฤทัย (ม้วย) เป็นภรรยาของคุณคุณวันชัย สุนทรถาวรศิลปินนักร้องและนักดนตรีจากวง «สิชล» ได้ป่วยเป็นโรคประหลาดที่มีตุ่มนํ้าใสๆขึ้นบริเวณนิ้วมือแล้วลุกลามไปเรื่อยๆจนทั่วตัวจํานวนมากทราบต่อมาจากการสอบถาม อ.แก่นฟ้า แสนเมือง แห่งศรีษะอโศกที่มีประสบกาณ์เห็นและรักษาคนป่วยมาเป็นจํานวนมากว่าโรคนี้เป็นโรคที่แปลกประหลาดชื่อ «โรคตุ่มนํ้าพอง» (จากหนังสือ « กิน-ดื่มด่าง ล้างพิษตับของอ.ปานเทพ พัวฯ) ส่งเสริมและซักถามการเล่าประสพการณ์ในรายการร่วมกันกับ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ หลังจากการที่ได้บำบัดโรคนี้ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมร่วมกันจนอาการที่เคยเจ็บป่วยหายไปอย่างน่าอัศจรรย์

ดําเนินรายการโดย.. คุณอัมพา สันติเมทนีดล ในรายการ «สภาท่าพระอาทิตย์» ออกอากาศทางช่อง ASTV วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556


Made by Artmaxi