Sign in
This functionality is under construction

การพับดอกกุหลาบด้วยธนบัตร. wmv

AW Warapone 17.7.2012, 11:22
รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รักประเทศไทย ร่วมช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่อย่างสง่างาม ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สมกับที่ได้รับอนุญาตให้นำภาพ "พระมหากษัตริย์ไทย" มาประทับเป็นภาพประธานบนธนบัตรค่ะ
Double U 12.11.2011, 21:00
เก่งมากครับผมม
GooSakda 13.2.2012, 22:47
น้องเก่งมาก
Bot Surathani 5.7.2012, 15:12
ธนบัตรไทย คือ เอกลักษณ์ ของ "ชาติไทย" คุณค่าที่แฝงอยู่บนธนบัตร สะท้อนคุณงามความดี ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจ ล้วนเป็นสื่อเสมือนทูตวัฒนธรรม ตระหนักรู้คุณค่า ถนอมใช้ ให้ธนบัตรคงสภาพสมบูรณ์สง่างามสมฐานะเอกลักษณ์ของ "ชาติไทย" เป็นความภาคภูมิใจของ "คนไทย" ร่วมกัน
nachatkiat k. 9.1.2012, 20:23
ขอบคุณมากๆๆครับ
aleya501 3.8.2012, 22:30
กลีบไม่ใช่กีบ ครึ่ง ไม่ใช่คึ่ง ใกล้ ไม่ใช่ ใก้ ภาษาไทยมีไว้ใช้ก็พูดให้ถูกต้องด้วยค่ะ
sriwanow2011 16.1.2012, 02:41
สวยดีแต่ไม่ชอบที่เอาธนบัตรมาพับเพราะมันมีพ่อหลวงอยู่ทำไห้คูไม่เหมาะสมเท่าไร
หน้าจะตั้งกล้องให้เห็นชัดกว่านี้เพราะบางมุมก่อเห็นไม่ชัดคะ
tong grg 4.10.2013, 07:18
ดูไม่ค่อยเรื่องเลยภาพก็ไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นบางส่วน แต่ก้ okค่ะ
Tharin Top 10.7.2012, 00:43
แบงก์มีรูป "ในหลวง" พระองค์เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ช่วยกันเชิดชูไว้นะครับ
meensai25 5.2.2013, 18:46
โหลดช้่าเวอร์
Yo'Eve Hanami 3.12.2011, 00:35
ขอบคุณ :]
Bot Surathani 5.7.2012, 15:17
“ธนบัตรไทย” นอกจากจะมีความหมายใช้เป็นส​ื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงการใช้ชำระหนี้ตามกฎห​มายแล้ว ยังเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรม​สื่อให้ทั่วโลกรู้จักประเทศ​ไทย ดังจะเห็นได้จากการนำ ตัวอักษร ตัวเลขไทย ลายไทย ประวัติศาสตร์ไทย ศิลปวัฒนธรรม พระราชกรณียกิจ แสดงให้ทราบถึงพระวิริยะอุต​สาหะของพระมหากษัตริย์ไทยแต​่ละพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระร​าชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำให้ประเทศชาติเกิดคว​ามสงบสุข นำพาชาติไทยสู่ความเจร​ิญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารย​ะประเทศ มาเป็นองค์ประกอบบน "ธนบัตร"
Punch Potter 21.9.2012, 01:58
ดีมากๆนะคะอาจารย์ พับดอกกุหลาบเคยดูแล้วและเคยลองหัดทำแล้วค่ะ จากVDOของอาจารย์ค่ะ...กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ...
kruyza176666 25.10.2012, 01:11
แบงค์ 10 เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
กำลังหา อยู่เลย ว่าทำไง ขอบคุน มาก ๆ จ๊
XXAMILYxX 22.9.2012, 09:14
ไม่ใช่แบงค์ก็ใช้A4พับได้งับ ดอกใหญ่ดี~
ทำขายรัยได้นะ
ต้นว่าน 24.12.2012, 05:22
แล้วใบทำจากธนบัตรได้ป่ะคับ
TheThatry 16.12.2012, 12:52
หามานานอยากรู้ว่าทำยังไงวันนี้รู้แล้วจะลองไปทำบ้าง ขอบคุณมากค่ะ
Chanaradee Boonsamue 26.2.2012, 01:00
ขอบคุณมากค่ะ เพิ่งได้เรียนกะครูมาเอง :)))))))))))))))
kasami shiro 15.3.2014, 17:17
เก่งมากครับ นิ้วสวย มือสวยครับ
Natnicha Phasakdee 2.1.2014, 20:15
เหมือนดอกบัวเลย
Pooh Peatya 10.2.2013, 04:12
กุหลาบวาเลนไทน์ แบบนี้ดีมั้ย อิอิ


Обращение к пользователям
Made by Artmaxi