การทำนาหว่านน้ำตม( เตรียมดิน)

www.sriphan.com การทำนาข้าวที่มีความพร้อม จะสามารถลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด และลดปัญหาต่างๆได้อย่างมาก เช่นลดการใช้ปุ๋ยเคมี กว่า 30% ลดปัญหาโรคข้าว และสัตว์ศัตรูข้าว เนื่องจาก ดินสมบูรณ์ ต้นข้าวสมบูรณ์ แข็งแรง


Made by Artmaxi