Sign in
This functionality is under construction

อ. สมภพ เทศน์เรื่องกรรมเก่าของท่าน

อาหารของวิญญาณมี 6 ตอน แต่นำมา 2 ตอนคือ5-6ที่เทศน์เรื่องกรรมเก่าของท่าน
ธรรมบรรยายโดย โชติปัญโญภิกขุมหาเถระ พระแท้แห่งเถรวาทไทย
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ.คำตากล้า จ. สกลนคร
http://www.wattrisigkha.com https://www.facebook.com/thaizito.thaizito
Chaiwiwat Buaphat 10.6.2013, 14:12
อนุโมทธนา สาธุครับ
jaiya sutra 26.6.2013, 23:21
Confidence, precepts, forsake and wisdom. Sadhu, Sadhu, Sadhu.
Prinjaa 18.4.2013, 07:55
สาธุ สาธุ สาธุ
chaidanhawk 15.12.2012, 10:35
สาธุ ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงคอยชี้ทางสว่างให้แก่ สาธุชนไปนานๆตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
Paradorn Ponduanggon 21.9.2013, 11:37
สาธุๆ
ขอโยมมีส่วนเข้าใจในธรรมที่พระอาจารย์เข้าใจแล้ว ด้วยนะเจ้าคะ อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ
Suwipha Sooksawat 11.2.2013, 12:07
สาธุ..ธรรมมะรักษา
mantasiri 27.1.2013, 00:28
11
jaiya sutra 26.6.2013, 23:17
Sadhu, Sadhu, Sadhu
หัวโล้นอยากฟังลำ หัวดำอยากฟังเทศน์ สำนวนของพระอาจารย์นี้แหลมคมจริงๆ...เห็นภาพของชีวิตในปัจจุบันจริงๆ ครับ สาธุ...
poorinut pangjham 12.12.2012, 08:07
สาธุครับ
suriyabum10262531 23.8.2013, 22:21
สาธุ สาธุ สาธุ
ขอนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดว้ยเศียรเกล้าข้าพเจ้าเห็นดวามสำคัญของพระศาสนาจะขอสืบทอดพระศาสนาให้ครบห้าพันปี
jaruwan pholraksa 24.6.2013, 01:50
สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรง และขออนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาโพสด้วยนะคะ ธรรมรักษาค่ะ
Kalaya Janchopjing 26.3.2013, 23:54
สาธุ สาธุ สาธุ
chalong somnuk 19.8.2013, 14:47
อดีตเป็นยังไง ผ่านมาแล้วจะกลับไปแก้คงไม่ได้ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดดีกว่า
Sainie Pika 1.9.2012, 12:10
อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ 
Jirateep Phahuntongchai 17.8.2013, 11:45
เวรกรรมมีจริงๆสาธุ
สาธุๆๆๆ
April Sunjan 11.1.2013, 06:30
สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะ
สาธุ
Saly blindeman 14.12.2012, 15:41
Sādhu Sādhu Sādhu
Jirateep Phahuntongchai 12.8.2013, 17:17
ขอให้พระอาจารย์ร่างแข็งแรง
Atthaphon Panyawan 22.8.2013, 10:22
สาธุ สาธุ สาธุ


Обращение к пользователям
Made by Artmaxi